Medical equipments

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
Номер: 8292567
Дата публикации: 09-03-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
   ul. Młyńska 10
   Nowy Sącz
   33-300
   Poland
   Telephone: +48 184436635
   E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
   Fax: +48 184436635
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa aparatury medycznej, mebli medycznych, mebli biurowych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.


    Reference number: DA.271-6/17
   2. Main CPV code:
    33100000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej, mebli medycznych, mebli biurowych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w asortymencie i ilościach wykazanych szczegółowo w załączniku nr 2 (formularz cenowy) i o parametrach technicznych wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ.

    Przedmiot zamówienia obejmuje 13 zadań CPV 33.10.00.00-1, 33192000-2.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-03-07
 3. Original notice reference
  2018/S 029-062680
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
   Section number: IV.2.7
   Place of text to be modified: IV.2.7
  2. Other additional information

   Dot: zmiana SIWZ - termin

   Stosownie do art. 38 ust. 4 oraz w związku z art. 43 ust. 2 (przepisy przejściowe) Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa aparatury medycznej, mebli medycznych, mebli biurowych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że w SIWZ wprowadza się następujące zmiany: patrz pismo DA.271-6-17/18 z dnia 7.3.2018 r.Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Antineoplastic agents Источник: TED

Miscellaneous computer equipment Источник: TED

Medical equipments Источник: TED

Medical equipments Источник: TED

Refrigerators and freezers Источник: TED