Construction work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Номер: 8265135
Дата публикации: 07-03-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
   ul. Biernackiego 9
   Lublin
   20-089
   Poland
   Telephone: +48 817403934
   E-mail: marzena.szydlowska@janbozy.pl
   Fax: +48 817403934
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.janbozy.lublin.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Remont i przebudowa pomieszczeń SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, w lokalizacji ul. Z. Herberta 21 (dawna ul. L. Kruczkowskiego)


    Reference number: DZP.3311-05/2018
   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest: Remont i przebudowa pomieszczeń SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, w lokalizacji ul. Z. Herberta 21 (dawna ul. L. Kruczkowskiego),

    Zadanie składa się z następujących części:

    Część A - Przebudowa pomieszczeń na IV piętrze bloku A na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Geriatrii,

    Część B - Przebudowa z rozbudową pomieszczeń na parterze bloku A na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową wejścia głównego do budynku szpitala,

    Część C - Przebudowa z rozbudową bloku C na potrzeby Apteki Szpitalnej oraz przebudowa pomieszczeń na parterze bloku B na potrzeby Banku Krwi z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej,


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Część A - Przebudowa pomieszczeń na IV piętrze bloku A na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Geriatrii,


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45400000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Z. Herberta 21 (dawna ul. L. Kruczkowskiego), w Lublinie.


   4. Description of the procurement:

    1. Zakres robót:

    — roboty rozbiórkowe (wszystkie branże),

    — konstrukcyjno-budowlane, remontowe, wykończeniowe,

    — instalacje: wod-kan, co, wentylacji mechanicznej, napowietrzanie kl. schodowych, gazów medycznych,

    — instalacje elektryczne (WLZ, tablice, oświetlenie, gniazda wtykowe, instalacje w Sali Intensywnego nadzoru, sygnalizacji gazów medycznych, odgromowa, sterowanie urządzeniami, sygnalizacja p.poż, okablowanie strukturalne, instalacja TV, system monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, instalacja przyzywowa itp.),

    — Dostawa i montaż windy (6 przystanków, kabina nieprzelotowa, udźwig 1600 kg).

    2. Powierzchnia objęta przebudową wynosi ok.764 m2.

    3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (załącznik nr 1 do SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załacznik nr 1a do SIWZ), na którą składają się w szczególności:

    1) przedmiary robót,

    2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

    3) branżowe projekty wykonawcze.

    4. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: NR ID 4805
   13. Additional information:
   14. Title:

    Część B - Przebudowa z rozbudową pomieszczeń na parterze bloku A na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową wejścia głównego do budynku szpitala,


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45400000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Z. Herberta 21 (dawna ul. L. Kruczkowskiego), w Lublinie.


   17. Description of the procurement:

    1. Zakres robót:

    — roboty rozbiórkowe (wszystkie branże),

    — roboty konstrukcyjno-budowlane (dobudowa, roboty remontowe, roboty wykończeniowe),

    — instalacje wod-kan, co, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych, ct, wody lodowej,

    — instalacje elektryczne (WLZ, tablice, oświetlenie, gniazda wtykowe, instalacje w sali intensywnego nadzoru, sygnalizacji gazów medycznych, napowietrzania kl. schodowych., odgromowa, sterowanie urządzeniami, sygnalizacja p.poż, okablowanie strukturalne, instalacja TV, system monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, instalacja przyzywowa itp.).

    2. Powierzchnia objęta remontem, przebudową, rozbudową wynosi ok. 760 m2.

    3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (załącznik nr 1 do SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załacznik nr 1a do SIWZ), na którą składają się w szczególności:

    1) przedmiary robót,

    2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

    3) branżowe projekty wykonawcze.

    4. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.


   18. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 18
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: NR ID 4805
   26. Additional information:
   27. Title:

    Część C - Przebudowa z rozbudową bloku C na potrzeby Apteki Szpitalnej oraz przebudowa pomieszczeń na parterze bloku B na potrzeby Banku Krwi z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej,


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45400000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Z. Herberta 21 (dawna ul. L. Kruczkowskiego), w Lublinie.


   30. Description of the procurement:

    1. Zakres robót:

    — roboty rozbiórkowe (wszystkie branże),

    — roboty konstrukcyjno-budowlane (przebudowa, nadbudowa i rozbudowa seg. C, roboty remontowe i wykończeniowe),

    — instalacje: wod-kan, co, wentylacji mechanicznej,

    — instalacje elektryczne (WLZ, tablice, oświetlenie, gniazda wtykowe, siłowa, sterowanie urządzeniami, sygnalizacja p.poż, okablowanie strukturalne, system monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu,itp.),

    — Dostawa i montaż windy (2 przystanki, kabina nieprzelotowa, udźwig 1 600 kg.

    2. Powierzchnia objęta przebudową, nadbudową, rozbudową, remontem, to: dla Apteki ok. 1337m2, dla Banku Krwi ok. 128 m2.

    3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (załącznik nr 1 do SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załacznik nr 1a do SIWZ), na którą składają się w szczególności:

    1) przedmiary robót,

    2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

    3) branżowe projekty wykonawcze.

    4. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.


   31. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 18
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: NR ID 4805
   39. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

    Warunek ten zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą prawidłowo wypełnionydruk oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ/ESPD).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 7 446 883,41 zł w przypadku składania ofert na wszystkie części.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    W przypadku składania ofert na daną część, o wartości nie niższej niż:

    Część, Ubezpieczenie o wartości w PLN.

    A - 2 213023,72.

    B - 2 049 938,97.

    C - 3 183 920,72.

    Łącznie: 7 446 883,41.

    W przypadku składania oferty na więcej niż na jedną część, minimalny poziom zdolności finansowej musi odpowiadać sumie ubezpieczenia dla części, na które jest składana oferta, np. dla części A i B, wymaga się spełnienia warunku min: 4 262 962,69 PLN dla sumy gwarancyjnej.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Warunek I:

    — Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert - co najmniej 1 (jednego) zamówienia, polegającego na budowie lub przebudowie obiektu kategorii XI (wg odpowiedniego załącznika do ustawy Prawo budowlane), gdzie roboty budowlano-montażowe, wykonywane były w czynnym obiekcie, o wartości nie mniejszej niż: 6 869 749,94 PLN w przypadku składania ofert na wszystkie części.

    Warunek II:

    — Zamawiający uzna warunek udziału w tym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane.

    Warunek III:

    — Zamawiający uzna warunek udziału w tym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż kierownicy robót budowlanych, wskazani do realizacji zamówienia, posiadają aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, na zasadzie członkowstwa.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Ad. Warunek I:

    W przypadku składania ofert na wybrane części, o wartości nie niższej niż wartość części, na które jest składana oferta:

    Część, Robota budowlana o wartości w PLN:

    A - 2 041 514,38.

    B - 1 891 068,70.

    C - 2 937 166,86.

    Łącznie: 6 869 749,94.

    W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wartość robót musi odpowiadać wartości części, na które jest składana oferta, np. dla części A i B, wymaga się spełnienia warunku min: 3 932 583,08 PLN dla każdej z wykazanych robót.

    Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane spełniające warunki częściowe. Należy wykazać, że wykonano robotę budowlaną, co najmniej jedną, spełniającą wszystkie powyższe warunki łącznie.

    Ad. Warunek II:

    Tj. co najmniej:

    1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, licząc od roku uzyskania uprawnień budowlanych,

    2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku kierownika robót sanitarnych, licząc od roku uzyskania uprawnień budowlanych,

    3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku kierownika robót elektrycznych, licząc od roku uzyskania uprawnień budowlanych,

    Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności przy założeniu, że kierownik z branży konstrukcyjno-budowlanej będzie pełnił także rolę koordynatora pracy kierowników robót.

    Ad. Warunek III:

    — aktualny wpis osób do właściwej izby samorządu zawodowego, na zasadzie członkowstwa.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    1. Wymagany termin realizacji zamówienia - Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zamówienia w terminie;

    — od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. (część A), tj. 12 miesięcy,

    — od lipca 2018 r. do grudnia 2019 r., (część B, C), tj. 18 miesięcy.

    Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.

    2. Planowany termin rozpoczęcia prac - niezwłocznie, po zawarciu umowy.

    3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram realizacji robót budowlanych, w terminie do 7 dni, od daty zawarcia umowy, w odniesieniu do poszczególnych części.

    4. Płatność: przelew do 30 dni, po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego dla robót budowlanych, złożonej po zakończeniu kwartału kalendarzowego, z uwzględnieniem harmonogramu robót


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-04-16
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-04-16
   Local time: 12:30
   Place:

   Lublin, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, ul. Biernackiego 9, kod 20-089, Sala Konferencyjna, budynek administracji.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: yes
  Estimated timing for further notices to be published:

  Wrzesień 2018 r.


 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Prace remontowe odbywać się będą w obiekcie czynnym, zlokalizowanym przy ul. Herberta 21 w Lublinie, na jego wydzielonych częściach.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Urząd Zamówień Publicznych – KIO
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   06-676
   Poland
   Contact person: 06-676
   Telephone: +48 224587800
   Fax: +48 224587801
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   I. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla części, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio, na kwotę:

   Część, Wartość w PLN.

   A - 82 988,39.

   B - 76 872,71.

   C - 119 397,03.

   Łącznie: 279 258,13.

   Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

   II. Zamiana umowy:

   1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy, na warunkach określonych w art. 144 prawa zamówień publicznych, a ponadto, w szczególności zmiany mogą dotyczyć:

   a) terminu wykonania robót budowlanych, w przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych na dzień podpisania umowy;

   b) stawki podatku VAT, o której mowa w §10 ust. 4 niniejszej Umowy.

   c) Wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze:

   — zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiany te bedą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia zamówienia przez Wykonawcę,

   — realizacji robót dodatkowych nieobjętych zaamówieniem podstawowym, zgodnie z art. 144 pzp.

   2. Wprowadzenie zmian do Umowy wymaga formy pisemnego aneksu zawierającego uzasadnienie ich wprowadzenia.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   I. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla części, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio, na kwotę:

   Część, Wartość w PLN.

   A - 82 988,39.

   B - 76 872,71.

   C - 119 397,03.

   Łącznie: 279 258,13.

   Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

   II. Zamiana umowy:

   1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy, na warunkach określonych w art. 144 prawa zamówień publicznych, a ponadto, w szczególności zmiany mogą dotyczyć:

   a) terminu wykonania robót budowlanych, w przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych na dzień podpisania umowy;

   b) stawki podatku VAT, o której mowa w §10 ust. 4 niniejszej Umowy.

   c) Wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze:

   — zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiany te bedą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia zamówienia przez Wykonawcę,

   — realizacji robót dodatkowych nieobjętych zaamówieniem podstawowym, zgodnie z art. 144 pzp.

   2. Wprowadzenie zmian do Umowy wymaga formy pisemnego aneksu zawierającego uzasadnienie ich wprowadzenia.


   Urząd Zamówień Publicznych – KIO
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   06-676
   Poland
   Contact person: 06-676
   Telephone: +48 224587800
   Fax: +48 224587801
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-03-05

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Remont instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach łaźni nr 1 i 4 Oddziału KWK ROW Ruch Marcel Источник: Polska Grupa Górnicza

Remont elementów hydrauliki siłowej dla obudów Glinik 17/37 POz, POz/BSN, BW 26/46 POz, POz/S, Glinik 23/38-Pz, Tagor 20/43 BW, Metrol 23/43, Metrol 15/38 POz/BSN, Fazos 18/34 POz/BSN i urządzenia przekładkowego Glinik-1200 dla Oddziału KWK Murcki-Staszic Источник: Polska Grupa Górnicza

Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń elektrycznych w obiektach podstawowych na powierzchni zakładu górniczego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek Источник: Polska Grupa Górnicza

PN-Usługa przeglądu, konserwacji a także przygotowania i oddania do legalizacji ponownej dystrybutorów paliw ciekłych znajdujących się na stacjach paliw będących na zaopatrzeniu 2 WOG Источник: 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

PN- USŁUGA WYNAJMU PRZENOŚNYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ NA ZLECENIE, W CELU ZABEZPIECZENIA WARUNKÓW SANITARNO-HIGIENICZNYCH DLA 2 WOG ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK I INSTY Источник: 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY