Solar energy

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Gmina Biłgoraj
Номер: 7331297
Дата публикации: 27-01-2018
Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 6 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment solar and nuclear energy Energy

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Biłgoraj
   ul. T. Kościuszki 88
   Biłgoraj
   23-400 Biłgoraj
   Poland
   Telephone: +48 846882830
   E-mail: sekretariat@gminabilgoraj.pl
   Fax: +48 846863584
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę na terenie gminy Biłgoraj.


    Reference number: ZP.271.1.12.2017
   2. Main CPV code:
    09330000, 09300000, 09331100, 44620000, 44621220
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę na terenie gminy Biłgoraj w ramach projektu” Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez wykorzystanie OZE- Etap III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE”.

    2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej z części lub dwóch części zamówienia.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    Dostawa i montaż 446 instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Biłgoraj.


   2. Additional CPV code(s):
    09300000, 09331100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Gmina Biłgoraj.


   4. Description of the procurement:

    Zakres zamówienia obejmuje:

    Dostawę i montaż 446 instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Biłgoraj tj.:

    • 311 instalacji 2-kolektorowych z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 200 dm3;

    • 124 instalacji 3-kolektorowych z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 300 dm3;

    • 8 instalacji 4-kolektorowych z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 400 dm3;

    • 3 instalacje 5-kolektorowych z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 500 dm3.

    Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym– załącznik nr 6 do SIWZ.

    Uwaga.

    W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji, będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub całego procesu, który charakteryzuje produkty lub dostawy/usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/ urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.

    Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w:

    — Załączniku nr 6 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia,

    — Załącznik nr 5 a/b do SIWZ – Wzory umów dla poszczególnych części,

    — Załączniku Nr 9a do SIWZ - Dokumentacja techniczna - instalacje kolektorów słonecznych Projekty budowlano- wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary (materiał pomocniczy),

    — Załączniku Nr 9b do SIWZ - Dokumentacja techniczna - kotły ma biomasę: Projekty budowlano-wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary (materiał pomocniczy).


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Sprawność optyczna kolektora / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Współczynnik strat a1 / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Współczynnik strat a2 / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
   9. Title:

    Dostawa i montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach gospodarczych, na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie gminy Biłgo.


   10. Additional CPV code(s):
    44620000, 44621220
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Gmina Biłgoraj.


   12. Description of the procurement:

    Zakres zamówienia obejmuje:

    Dostawę i montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach gospodarczych, na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie gminy Biłgoraj tj..

    • 25 kotłów grzewczych o mocy nominalnej 15 kW;

    • 94 kotłów grzewczych o mocy nominalnej 25 kW;

    • 8 kotłów grzewczych o mocy nominalnej 35 kW;

    Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym– załącznik nr 6 do SIWZ.

    Uwaga.

    W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji, będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub całego procesu, który charakteryzuje produkty lub dostawy/usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/ urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.

    Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w:

    — Załączniku nr 6 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia,

    — Załącznik nr 5 a/b do SIWZ – Wzory umów dla poszczególnych części,

    — Załączniku Nr 9a do SIWZ - Dokumentacja techniczna - instalacje kolektorów słonecznych Projekty budowlano- wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary (materiał pomocniczy),

    — Załączniku Nr 9b do SIWZ - Dokumentacja techniczna - kotły ma biomasę: Projekty budowlano-wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary (materiał pomocniczy).


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Sprawność cieplna (niminalna) / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
   16. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 204-420269
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 2
  Title:

  Dostawa i montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach gospodarczych, na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie gminy Biłgo.


 2. Award of contract
  1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-24
  2. Information about tenders:
   Number of tenders received: 1
   Number of tenders received from SMEs: 1
   Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
   Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
   Number of tenders received by electronic means: 0
   The contract has been awarded to a group of economic operators: no
  3. Name and address of the contractor:
   Lider Z. Lekan, S. Małek, D. Matwis Spółka Jawna
   PLN
   ul. Krzeszowska 36
   Biłgoraj
   23-400
   Poland
   The contractor is an SME: yes
  4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
   Initial estimated total value of the contract/lot: 1 735 187.30 PLN
   Total value of the contract/lot: 1 859 527.00 PLN
  5. Information about subcontracting:

   Proportion: 20
   Short description of the part of the contract to be subcontracted:

   Montaż kotłów na biomasę.


   Lot No: 1
   Title:

   Dostawa i montaż 446 instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Biłgoraj.- unieważniona na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 ustay pzp.


 1. Additional information

  Na stronie Zamawiającego: www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

 3. Date of dispatch of this notice
  2018-01-25

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Computer equipment and supplies Источник: TED

Computer equipment and supplies Источник: TED

Orthopaedic implants Источник: TED

Orthopaedic implants Источник: TED

Orthopaedic implants Источник: TED