Electricity, heating, solar and nuclear energy

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Номер: 7302165
Дата публикации: 26-01-2018
Начальная цена контракта: 351 378 911 (RUB)
Оригинальная сумма: 21 925 586 (PLN)

Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 6 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment solar and nuclear energy Electricity Energy

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
   pl. Starynkiewicza 5
   Warszawa
   02-015
   Poland
   Telephone: +48 22449247
   E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
   Fax: +48 224455315
  2. Type of the contracting authority:
  3. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Kompleksowa dostawa energii cieplnej wraz z usługą przesyłu do obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.


    Reference number: 01784/WS/PW/PZP-DRZ-WRO/D/2017
   2. Main CPV code:
    09300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Kompleksowa dostawa energii cieplnej wraz z usługą przesyłu do obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Warszawa.


   4. Description of the procurement:

    Kompleksowa dostawa energii cieplnej wraz z usługą przesyłu do obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 178-365306
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Title:

  Kompleksowa dostawa energii cieplnej wraz z usługą przesyłu do obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.


 2. Award of contract
  1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-01
  2. Information about tenders:
   Number of tenders received: 2
  3. Name and address of the contractor:

  4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
   Initial estimated total value of the contract/lot: 21 925 586.00 PLN
   Total value of the contract/lot: 21 925 586.00 PLN
  5. Information about subcontracting:

 1. Additional information
 2. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587840
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
  2. Body responsible for mediation procedures
   a
   a
   Poland
  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

   2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW są:

   a) odwołanie,

   b) skarga do sądu.

   3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 ustawy Pzp.

   4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   5. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g ustawy Pzp.


   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
 3. Date of dispatch of this notice
  2018-01-24

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Public-service buses Источник: TED

Concrete products Источник: TED

Film Источник: TED

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork Источник: TED

Construction work Источник: TED