Roof-framing work

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Номер: 7034489
Дата публикации: 12-01-2018
Источник: TED
Назад к основному тексту
Тэги: Roof

Описание на оригинальном языке

12/01/2018    S8    - - Roboty budowlane - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Sosnowiec: Wykonywanie konstrukcji dachowych

2018/S 008-012822

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Zastrzeżyński
Tel.: +48 322960580
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20

II.1.2)Główny kod CPV
45261100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 616 001.60 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/10/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja pomieszczeń znajdujących się w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20 BOI i s. 221

II.1.2)Główny kod CPV
45400000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie modernizacja pomieszczeń znajdujących się w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20 BOI i s. 221.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 600 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie modernizacja pomieszczeń znajdujących się w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20 BOI i s. 221.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana okien w budynku przy al. Zwycięstwa 20

II.1.2)Główny kod CPV
45421132
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie wymiana okien w budynku przy al. Zwycięstwa 20.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 20 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie wymiana okien w budynku przy al. Zwycięstwa 20.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana okien na system PCV i remont elewacji sali gimnastycznej oraz przewiązki w budynku przy ul. Legionów

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie wymiana okien na system PCV i remont elewacji sali gimnastycznej oraz przewiązki w budynku przy ul. Legionów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 146 341.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie wymiana okien na system PCV i remont elewacji sali gimnastycznej oraz przewiązki w budynku przy ul. Legionów.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dachu z dociepleniem w Szkole Podstawowej nr 36, ul. Czołgistów

II.1.2)Główny kod CPV
45261000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa dachu z dociepleniem w Szkole Podstawowej nr 36, ul. Czołgistów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 243 902.44 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa dachu z dociepleniem w Szkole Podstawowej nr 36, ul. Czołgistów.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont pokrycia dachu na budynku warsztatów przy ul. Braci Mieroszewskich

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont pokrycia dachu na budynku warsztatów przy ul. Braci Mieroszewskich.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 146 341.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont pokrycia dachu na budynku warsztatów przy ul. Braci Mieroszewskich.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont pokrycia dachu - II etap w Przedszkolu Miejskim nr 59, ul. Długosza

II.1.2)Główny kod CPV
45261000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont pokrycia dachu - II etap w Przedszkolu Miejskim nr 59, ul. Długosza.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 121 951.22 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont pokrycia dachu - II etap w Przedszkolu Miejskim nr 59, ul. Długosza.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Zapały

II.1.2)Główny kod CPV
45261000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Zapały.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 73 170.73 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Zapały.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont pokrycia dachu w Przedszkolu Miejskim nr 22, ul. Hutnicza

II.1.2)Główny kod CPV
45261000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie remont pokrycia dachu w Przedszkolu Miejskim nr 22, ul. Hutnicza.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 65 040.65 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie remont pokrycia dachu w Przedszkolu Miejskim nr 22, ul. Hutnicza.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych

II.1.2)Główny kod CPV
45261100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 412 350.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Docieplenie elewacji budynku w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Wojska Polskiego

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie docieplenie elewacji budynku w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Wojska Polskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 472 357.72 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie docieplenie elewacji budynku w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Wojska Polskiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej

II.1.2)Główny kod CPV
45110000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 200 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/10/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 przy ul. Zamenhofa 15

II.1.2)Główny kod CPV
45110000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 przy ul. Zamenhofa 15.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 200 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 13 przy ul. Zamenhofa 15.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/10/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola Miejskiego nr 43, ul. Bohaterów Monte Cassino

II.1.2)Główny kod CPV
45453000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola Miejskiego nr 43, ul. Bohaterów Monte Cassino.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 162 601.63 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola Miejskiego nr 43, ul. Bohaterów Monte Cassino.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 53, ul. Makuszyńskiego

II.1.2)Główny kod CPV
45453000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 53, ul. Makuszyńskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 242 276.42 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 53, ul. Makuszyńskiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja II: Przedmiot


Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła Источник: Polska Grupa Górnicza

Badania profilaktyczne i pełnienie dyżurów lekarskich w dni robocze w godzinach pracy przychodni dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice Источник: Polska Grupa Górnicza

Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic w 2018 roku - nr grupy 295-20 Источник: Polska Grupa Górnicza

Dostawa części do wiertnic dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - grupa asortymentowa 295-13 Источник: Polska Grupa Górnicza

Dostawa klejów do łączenia taśm przenośnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - nr grupy 246-6 Источник: Polska Grupa Górnicza