Construction work for water and sewage pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Gmina Oświęcim
Номер: 6766103
Дата публикации: 10-01-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction work for water pipelines Construction work for sewage pipelines construction work for pipelines Construction

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gmina Oświęcim
   ul. Zamkowa 12
   Oświęcim
   32-600
   Poland
   Telephone: +48 338449563
   E-mail: zp@gminaoswiecim.pl
   Fax: +48 338449510
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka


    Reference number: WI.2712.25.2017.AG
   2. Main CPV code:
    45231300
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV w Gminie Oświęcim w miejscowości Brzezinka – ul. Górnicza, Brzozowa, Dworska, Czernichowska, Anny Chrostek, Szkolna (inst. elektryczna) wraz z zabudową 4 tłoczni ścieków.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-01-05
 3. Original notice reference
  2017/S 238-493355
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: II.2.14
   Place of text to be modified: II.2.14
   Instead of:

   2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.1.2018 r. do godz. 12:00.


   Read:

   2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.1.2018 r. do godz. 12:00.


   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
  2. Other additional information

   Doszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez odpowiedzi na zapytania udzielone przez Zamawiającego.

   1. Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne studzienki DN 800 wykonane z PEHD metodą rotoformowania?

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie dopuszcza zastosowania studni PEHD metodą rotoformowania.

   2. Czy Zamawiający wymagał będzie zgodności z obowiązującą normą PN-EN 13598-2:2009 oraz deklaracji zgodności producenta studzienek DN 800 na całą studzienkę? Pytanie podyktowane jest faktem, że na rynku są producenci deklarujący zgodność nie całej studzienki, a tylko poszczególnych elementów składowych, czego nie przewiduje obowiązująca norma PN-EN 13598-2:2009.

   Odpowiedź:

   Zamawiający dopuszcza zgodność poszczególnych elementów składowych studni zgodnie z normą PN-EN 13598-2:2009.

   3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kolan przed i za studzienką, w celu dopasowania trasy kanału do kinet standardowych?

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kolan przed i za studzienką w celu dopasowania trasy kanału.

   4. Czy Zamawiający dopuści do stosowania w przedmiotowej inwestycji studzienki, których stopnie lub drabinki złazowe są montowane na budowie samodzielnie bezpośrednio przez Wykonawcę?

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wyraża zgody na montaż stopni i drabinek zlazowych samodzielnie na budowie.

   5. Czy Zamawiający dopuści stosowanie studzienek, w których kineta i króćce kielichowe wykonane są metodą spawania lub zgrzewania?

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie dopuszcza zastosowania studzienek w których kineta i króćce wykonane są metodą spawania lub zgrzewania.

   6. Czy Zamawiający dopuści do stosowania na inwestycji studzienki fi800 monolityczne?

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie na inwestycji studzienek fi800 monolitycznych. Ponadto Zamawiający informuje, że zapisami pkt 3.1.17 i 3.1.18 SIWZ wyraził zgodę na zmianę studni FE Dn800mm na studnie betonowe/żelbetonowe Dn1000mm, a także na zastosowanie rur kanalizacyjnych kielichowych PCV-U(lite) o parametrach SN12 SDR30, przy czym zamiana studni może nastąpić pod warunkiem, iż będą one wykonane z:

   1) kręgów betonowych łączonych przy pomocy specjalnych uszczelek gumowych lub bitumicznych posiadających zabudowane stopnie złazowe,

   2) monolitycznej dennicy z wyprofilowanymi kinetami oraz przejściami szczelnymi.

   Studnie wykonane mają być z betonu klasy nie mniejszej niż C35/45 oraz o nasiąkliwości nie większej niż 5 %, a także o klasie ekspozycji XA3 – na agresję chemiczną dla ścieków PH 4,5 – 4,0. Wytrzymałość na obciążenia pionowe nie mniejsza niż 300 kN.

   Pozostałe warunki bez zmian zgodnie z pismem z dnia 23.4.2015 r. znak: TT/1193/2015.Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Construction work Источник: TED

Roadworks Источник: TED

Provision of painting services for Frontex Источник: TED

Dostawa tokarki CNC dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny Источник: Polska Grupa Górnicza

PN - DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Источник: 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY