Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Польша
Язык: EN PL
Заказчик: Instytut Elektrotechniki
Номер: 6765898
Дата публикации: 10-01-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Instytut Elektrotechniki
   ul. Pożaryskiego 28
   Warszawa
   04-703
   Poland
   Telephone: +48 221125344
   E-mail: l.kaczanowski@iel.waw.pl
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: Instytut badawczy
  3. Main activity:
   Other activity: Badania, prace rozwojowe
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa kondensatorów do remontu baterii kondensatorów do badań łączeniowych prądów pojemnościowych linii kablowych i napowietrznych.


    Reference number: T-20/17-NZL/NBR
   2. Main CPV code:
    31700000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Dostawa kondensatorów do remontu baterii kondensatorów na hali LC do badań łączeniowych prądów pojemnościowych linii kablowych i napowietrznych.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Zespół Laboratoriów (budynek nr 31) w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, ul Pożaryskiego 28.


   4. Description of the procurement:

    Dostawa kondensatorów do remontu baterii kondensatorów na hali LC do badań łączeniowych prądów pojemnościowych linii kablowych i napowietrznych.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 210-435893
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Contract No: T-20/17-NZL/NBR
  Title:

  Dostawa kondensatorów do remontu baterii kondensatorów do badań łączeniowych prądów pojemnościowych linii kablowych i napowietrznych.


 1. Additional information

  Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust 1 pkt 4 Pzp - Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Uzasadnienie faktyczne:

  a) Wykonawca Taurus-Technic Sp. z o.o. złożył ofertę, niezgodną z SIWZ - Zgodnie z kartą katalogową oferta złożona przez Taurus Technic nie spełnia wymagań merytorycznych.

  Proponowany kondensator 2 uF/36 kV zgodnie z przedstawioną kartą zbudowany zostanie z 2 elementów połączonych równolegle i 3 szeregowo.

  Zgodnie z OPZ każdy z kondensatorów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia musi charakteryzować się następującymi parametrami: 2 uF/36 kV.

  Tym samym oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podst art. 89 ust 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

  b) Wykonawca Dacpol Sp. z o.o. złożył ofertę, w której termin realizacji zamówienia wynosi 1 dzień. Biorąc pod uwagę wartość oraz zakres zamówienia i stopień jego skomplikowania, Zamawiający po przeanalizowaniu stwierdza, że termin zaproponowany w ofercie Wykonawcy jest nierealny, ma na celu jedynie zdobycie dodatkowej punktacji w kryterium oceny ofert oraz w świetle przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie daje gwarancji właściwej, rzetelnej a jednocześnie terminowej realizacji zamówienia w zaoferowanym terminie – kwalifikuje się jako czyn nieuczciwej konkurencji.

  Również Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie – nie przedstawił konstruktywnych, obiektywnych z punktu widzenia przepisów argumentów, które tłumaczyłyby zaproponowanie krótkiego terminu w obecnym postepowaniu.

  Tym samym Komisja odrzuca ofertę wykonawcy Dacpol Sp. z o.o. – na podst. art. 89 ust 1 pkt 3 – jej złożenie w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

  c) Oferta Wykonawcy Elma Energia Sp. z o.o. – jest ważna, ale zawierała cenę przewyższającą wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie zdecydował się na podniesienie wartości Zamówienia do ceny ewentualnej oferty najkorzystniejszej.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: uzp@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
  2. Body responsible for mediation procedures
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
  3. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: uzp@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
 3. Date of dispatch of this notice
  2018-01-08

Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Dairy products Источник: TED

Dairy products Источник: TED

Diagnostic devices Источник: TED

Computer equipment and supplies Источник: TED

Computer equipment and supplies Источник: TED