Construction work for water and sewage pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Описание

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

for further information please refer to the relevant corresponding tender documents

Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części – Dział II Opis Przedmiotu Zamówienia zamieszczono omyłkowy (niepełny) załącznik nr 1 do OPZ - Zakres rzeczowy w zakresie Al. F. Kobylińskiego.

Właściwy załącznik nr 1 do OPZ Zamawiający zamieści na stronie www w dniu 28.12.2017 r. niezwłocznie po przekazaniu zmiany SIWZ Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.


Еще тендеры из страны Польша за этот срок

Public passenger transport services by rail and by road Источник: TED

Public road transport services Источник: TED

Public road transport services Источник: TED

Public road transport services Источник: TED

Public road transport services Источник: TED