Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie: Тендеры


E-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
Телефон: +48 222092463
Страна: Польша
Город: Warszawa
Адрес: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Wronia 53
Warszawa
00-874
Poland
Osoba do kontaktów: 00-874
Tel.: +48 222092463
E-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
Faks: +48 228100327
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
всего: 13
14 сен

Номер: 12223186

Страна: Польша

Источник: TED

14 сен

Номер: 12222929

Страна: Польша

Источник: TED

18 авг

Номер: 11700413

Страна: Польша

Источник: TED

10 авг

Номер: 11538673

Страна: Польша

Источник: TED