Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu: Тендеры


E-mail: drog.grodz@pro.onet.pl
Телефон: +48 846383198
Страна: Польша
Город: Zamość
Адрес: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86
Zamość
22-400
Poland
Punkt kontaktowy: 22-400
Osoba do kontaktów: Marcin Nowak, Magdalena Stąsiek
Tel.: +48 846383198
E-mail: drog.grodz@pro.onet.pl
Faks: +48 846396189
Adresy internetowe:
Ogólny adres: http://www.bip.zdg.zamosc.pl
всего: 3
14 дек

Номер: 14465264

Страна: Польша

Источник: TED

25 сен

Номер: 12429623

Страна: Польша

Источник: TED

13 сен

Номер: 4228181

Страна: Польша

Источник: TED