Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie: Тендеры


E-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Телефон: +48 178534071
Страна: Польша
Город: Rzeszów
Адрес: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
Rzeszów
35-959
Poland
Osoba do kontaktów: 35-959
Tel.: +48 178534071
E-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Faks: +48 178536484
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
всего: 1