Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medyczngo im. Karola Marcinkowskiego: Тендеры


E-mail: aszczeblowska@gpsk.ump.edu.pl
Телефон: +48 618419515
Страна: Польша
Город: Poznań
Адрес: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medyczngo im. Karola Marcinkowskiego
ul. Polna 33
Poznań
60-535
Poland
Osoba do kontaktów: 60-535
Tel.: +48 618419515
E-mail: aszczeblowska@gpsk.ump.edu.pl
Faks: +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.am.poznan.pl
всего: 4