Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Тендеры

E-mail: zp@wckik.pl
Телефон: +48 261845557
Страна: Польша
Город: Warszawa
Адрес: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Koszykowa 78
Warszawa
00-671
Poland
Osoba do kontaktów: 00-671
Tel.: +48 261845557
E-mail: zp@wckik.pl
Faks: +48 261845135
Kod NUTS: PL12
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wckik.pl

Контракты: 39
тендеры: 25
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 25